Stadsbestuur reageert op rapport OVV: “Vreugdevuren niet langer gedogen middels een convenant”

0
76

Het college laat in een reactie aan de gemeenteraad weten de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) te herkennen en erkennen. De OVV concludeert in haar rapport dat de gemeente was op de hoogte van de overtredingen van de bouwers van de vreugdevuren op Scheveningen. Het stadsbestuur zegt alle conclusies en aanbevelingen die de OVV doet te omarmen. “De vreugdevuren zullen niet langer via een gedoogconstructie met een convenant en onduidelijkheden over de geldende afspraken kunnen plaatsvinden. De feestelijke traditie, waarvan vreugdevuren onderdeel uitmaken, moét veranderen. Daarbij staat veiligheid voorop.”

De tijd van convenanten is wat betreft het stadsbestuur nu voorbij: “Al dit jaar, bij de jaarwisseling van 2019 / 2020, wordt er gewerkt met een vergunningsprocedure. Hiermee willen wij waarborgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en er een laagdrempelige inspraakmogelijkheid ontstaat, zodat we in Den Haag veilig en feestelijk het nieuwe jaar kunnen beginnen.” In een eerste reactie zegt de Haagse VVD het goed te vinden dat het college de ambitie heeft om de vreugdevuren ook komend jaar te laten doorgaan. De partij spreekt van een mooie traditie.

De Partij van de Dieren concludeert, op basis van de resultaten van het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, dat er grote fouten zijn gemaakt bij de vuurstapels op Scheveningen. “Afspraken werden geschonden, er werden brandversnellers gebruikt en bedreigingen uitgesproken, maar er werd niet ingegrepen. Het is niet dankzij, maar ondanks de gemeente dat het niet erger is afgelopen. Als pallets stapelde de gemeente fout op fout.” GroenLinks zegt in haar eerste reactie geschokt te zijn door de harde conclusies van het OVV-rapport over de vreugdevuren. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Ik onderschrijf de conclusie van het OVV dat de veiligheid in de huidige vorm van de vreugdevuren totaal niet kan worden gegarandeerd.”

Veranderingen

In haar reactie laat het college weten voor nieuwe vreugdevuren de volgende afspraken middels een vergunning te willen maken.

• Beperkingen in hoogte en volume van de stapels;
• Scherpe afbakening van te gebruiken bouwmaterialen en hulpmiddelen;
• Strakke beperking in tijd voor de opbouw;
• Een uitgebreid veiligheidsplan;
• Structurele controles;
• Duidelijke afspraken m.b.t. weer & wind en de gevolgen hiervan voor wel of niet ontsteken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here