Haagse gemeenteraad: Vreugdevuur moet veilig en verantwoord

0
34

De Haagse gemeenteraad debatteerde donderdagmiddag en -avond over de toekomst van de vreugdevuren op Scheveningen. Het evenement, waarbij tijdens de jaarwisseling grote stapels pallets in brand gaan, zou alleen mogen doorgaan als de veiligheid kan worden gegarandeerd.

Verschillende fractievoorzitters bepleitten donderdag in de raad meer in te zetten op veiligheid. Het evenement zou enkel met een vergunning mogen worden georganiseerd en experts zouden onafhankelijk advies moeten kunnen geven. Het stadsbestuur reageert later donderdag (om 21.00 uur) op de vragen van de verschillende politieke partijen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kwam twee weken terug met haar bevindingen over de afgelopen jaarwisseling. Ze concludeerde in haar rapport dat de gemeente was op de hoogte van de overtredingen van de bouwers van de vreugdevuren op Scheveningen.

Het stadsbestuur zei toen al alle conclusies en aanbevelingen die de OVV doet te omarmen. “De vreugdevuren zullen niet langer via een gedoogconstructie met een convenant en onduidelijkheden over de geldende afspraken kunnen plaatsvinden. De feestelijke traditie, waarvan vreugdevuren onderdeel uitmaken, moét veranderen. Daarbij staat veiligheid voorop.”


De PVV wil niet dat een traditie de nek om wordt gedraaid, al zegt ook zij dat er wel moet worden gehandhaafd. “Toen de stapel te hoog stond en de wind verkeerd, toen had het moeten worden afgeblazen”, betoogde fractievoorzitter Sebastian Kruis in de eerste termijn. “Beslis op de dag zelf of er ontstoken kan worden”, zo luidde zijn advies.

De Haagse VVD sprak, bij monde van fractievoorzitter Frans de Graaf, van een mooie traditie: “Het is een feest van verbroedering, maar afgelopen jaar draaide uit op een ramp. Dat mag nooit meer gebeuren. Het is goed dat het college de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid overneemt. Het is goed dat de vreugdevuren doorgaan, op een veilige en verantwoorde manier.”

De PvdA pleitte voor een alternatief als het niet veilig is om weer een vreugdevuur te doen. “Er moet een plan komen met veiligheidshandhaving.” Ook wil de partij weten, gesteund door onder meer GroenLinks het CDA, of er in de buurt nog steun is voor het evenement. “Eerst overleg met de buurt, kaders stellen. We willen geen onaanvaardbare risico’s lopen”, stelde Balster. Een vergunning voor komende jaarwisseling is een absolute voorwaarde vindt fractievoorzitter Martijn Balster. Ook wil hij weten wie de verantwoordelijk bouwers zullen zijn.

Daarnaast bepleitte de partij, samen met CDA, HSP en PvdD voor financiële steun voor de slachtoffers van afgelopen jaarwisseling. Zolang niet duidelijk is wie financieel verantwoordelijk is willen de partijen dat de gemeente steun moet bieden. 50PLUS Den Haag stelde in een latere interruptie voor om een verzekering verplicht te stellen voor de organisatoren.

Bij D66 is de wens om niet meer werken met een convenant, ze wil duidelijke afspraken. “Wij willen dat de vreugdevuren veilig zijn, als dat niet kan, dan kan het niet doorgaan.” De partij wil een ‘go-or-no-go’-moment voor het vreugdevuur wordt ontstoken. Samen met GroenLinks wil de partij ook weten of een natuurvergunning voor dit evenement noodzakelijk is.

De Haagse Stadspartij (HSP) wil dat het evenement met jaarwisseling “absoluut veilig” wordt gedaan. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller vindt het niet reëel om dat in de ruime tien weken tot de jaarwisseling voor elkaar te krijgen. “Dan nemen we toch risico’s?” De HSP memoreerde al voor de zomer te zijn gekomen met de motie: ‘geen plannen, geen vlammen‘.

GroenLinks-leider Arjen Kapteijns had het debat vandaag graag met burgemeester Pauline Krikke gevoerd, zij trad echter zondag af. “Het is te danken aan de brandweer dat we door het oog van de naald zijn gekropen. Dit moeten we nooit meer willen meemaken.” De partij wil een kleiner en veiliger vreugdevuur. “Met stevige randvoorwaarden. Experts moeten onafhankelijk kunnen adviseren.”

Ook de veiligheid van de bouwers moet onder de aandacht komen. “Moet daar de Arbowet niet gehandhaafd worden?”, vroeg Kapteijns zich af. Eenzelfde vraag werd ook gesteld door de fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP.

Pieter Grinwis van de ChristenUnie-SGP wil geen gedoogcultuur meer rondom de bouw van de vuren. “Ik ben helemaal klaar met het pappen en nathouden om de goede vrede te bewaren.” Samen met CDA-collega Danielle Koster kwam Grinwis met een motie waarmee hij het college wil aansporen om te kijken wat er bij welk evenement wordt gedoogd in Den Haag. “Het gaat om evenementen die zonder vergunning werken.”

Bij evenementen die wel met een vergunning werken moet, in overleg met onder meer politie, meer gelet worden op veiligheid, zo vindt Grinwis. “Ik ben voor de traditie, maar wel veilig, vakkundig en verantwoord.”

“Een vergunning is beter dan een convenant”, sprak Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Robert Barker. Terugkijkend op de vorige jaarwisseling vindt Barker het onverklaarbaar dat er ondanks het weer en geschonden afspraken toch voor werd gekozen om het vuur te ontsteken. “Dat komt over als puur amateurisme.” Voor een komende jaarwisseling wil Barker dat er aan wet- en regelgeving wordt voldaan voor een nieuw vreugdevuur wordt toegestaan. Al vraagt hij zich wel af of dat voor komende jaarwisseling nog kan worden geregeld.

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-fractievoorzitter gaf in zijn betoog aan de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp te blijven steunen. In reactie op de vraag van de HSP of deze steun geldt als partij of als sponsor van de vreugdevuren reageerde Dubbelaar: “Beide.” Tevens is ook Dubbelaar van mening dat het organiseren van het evenement veilig moet gebeuren.

NIDA stelde dat de vuren nooit hadden mogen worden aangestoken stelde Adeel Mahmood. Voor de komende jaarwisseling stelt de eenmansfractie voor om de vreugdevuren over te laten slaan. “Wij steunen daarom de motie van de HSP.” Islam Democraten vind de gemeente moet handhaven. “We hopen op een viering met zo min mogelijk schade.” SP Den Haag wil dat met burgers in gesprek wordt gegaan om te zien wat de draagkracht voor het evenement is.

Daniëlle Koster (CDA) wil dat waarnemend burgemeester Johan Remkes streng gaat handhaven tijdens de jaarwisseling. “Zodat we weer de baas zijn op het strand en de stad.” Ook Koster stelde voor het organiseren van de vreugdevuren een jaar over te slaan. “Op ons allen drukt de last om het goede te doen voor een veilige jaarwisseling.” Eenzelfde oproep werd eerder gedaan door de HSP en gesteund door 50PLUS.

Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid zou graag zien dat de traditie in stand wordt gehouden. Ze wil dat vaart wordt gemaakt met voorbereidingen. “Zodat ook komende jaarwisseling vreugdevuren kunnen worden georganiseerd.”

Foto: Opbouw vreugdevuur Duindorp 2018-2019, ter illustratie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here