Burgemeester Remkes over vreugdevuren: Vergunning is geen garantie op doorgang evenement

0
45

“Toen ik de beelden zag van Den Haag vroeg ik me af: Wat is daar gebeurd? De vreugdevuren op Scheveningen veranderden in een grote brand. Bewoners en bezoekers beleefden daardoor angstige momenten. Het is goed dat er onderzoek is gedaan en dat we er vandaag over praten”, met die woorden begon waarnemend burgemeester Johan Remkes zijn beantwoording van vragen van fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad. “De gemeente drong wel aan op de gemaakte afspraken”, maar de burgemeester stelde dat er niet werd gehandhaafd toen dat nodig was.

Remkes zei donderdagavond op vrijdag overleg te hebben met de bouwers van de vreugdevuren. Daar zal onder meer worden gevraagd wie als gesprekspartner kan worden benoemd met wie afspraken kunnen worden gemaakt. “Anders is het onverantwoord in de toekomst dit soort evenementen te organiseren. Er moet een helder aanspraakpunt zijn.”

“We moeten alles op alles zetten om de veiligheidsrisico’s rond de jaarwisseling beheersen.” Evenementen kunnen alleen doorgaan met een vergunning, gedogen is volgens Remkes geen optie meer. Tevens memoreerde Remkes eraan dat het stadsbestuur eerder al heeft gezegd alle conclusies en aanbevelingen die de OVV doet te omarmen.

Advies van handhavers is leidend

“De brandweer heeft al een advies geformuleerd over de hoogte, breedte en het volume van de vuurstapels.” Onder strikte condities zou een kleinere stapel van tien bij tien bij tien mogelijk zijn. “Het lijkt mij sterk dat kan worden afgeweken van het brandweeradvies. De andere smaak is: nee.”

Vergunning

“De afgifte van een vergunning is een begin van een proces. Het biedt geen garantie dat het evenement doorgaat. De handhavende partners hebben daar een grote rol in. Ook andere betrokkenen, zoals bewoners, kunnen hun zienswijze geven.” In het belang van veiligheid kan dan het evenement worden afgeblazen zegt Remkes. “Het advies van de brandweer in deze gemeente is voor mij maatgevend.” Eén vergunningsaanvraag is inmiddels binnen, zo wist de burgemeester te vertellen.

Veiligheidsgarantie

Op de vraag of 100 procent veiligheid kan worden gegarandeerd reageerde Remkes fel: “Als je 100 procent zekerheid wilt dan moet je nee zeggen, ook met een vergunning is dat niet te garanderen.” Wel stelde hij dat er goed moet worden gekeken naar de veiligheid van de inwoners.

Schadeafhandeling

“Verschillende bewoners hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de vonkenregen. De gemeente heeft eerder nog geen schademeldingen in behandeling genomen.” Remkes stelt dat het rapport van de OVV helder is: “De gemeente kan verantwoordelijk worden gehouden.” De bij de gemeente bekende schademeldingen worden vrijdag in behandeling genomen. “Dan gaat het om meldingen van bewoners, niet van verzekeraars.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here