Scheveningseweg gezien richting Scheveningen,

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met de bomenkap langs de Scheveningseweg. Volgens het stadsbestuur het weghalen van de ruim honderd bomen nodig om de tramrails op de route te kunnen vervangen.


De Haagse Stadspartij pleitte ervoor om de kastanjes langs de Scheveningseweg niet in één keer te kappen, maar stapsgewijs de bomen te vervangen door nieuwe, grote bomen op het moment dat dat nodig is. Een motie daartoe werd door een meerderheid van de raad verworpen. Ook een motie van Groep de Mos, om gebruik te maken van de huidige railconstructies, werd verworpen.

De HTM verlaagde onlangs nog de snelheid van trams op de Scheveningseweg om de veiligheid en comfort van passagiers te verbeteren. De HTM waarschuwde toen dat het tramverkeer – als de rails niet zouden worden vervangen – wellicht zou moeten worden stilgelegd om ongelukken te voorkomen.

Via onze vrienden van Den Haag FM