DELEN

Scheveningen en Eneco starten een Living Lab Scheveningen. Slimme lichtmasten spelen daarbij een belangrijke rol. Verschillende diensten en toepassingen worden benut om bij te dragen aan een veiliger Scheveningen.

Lichtmasten zijn voorzien van elektriciteit, hebben de juiste hoogte en vormen daardoor een bruikbaar netwerk in de openbare ruimte. Aan de masten worden sensoren en objecten, zoals camera’s en small cells (red. de volgende generatie telecomnetwerk) toegevoegd. Mogelijkheden die zo gecreëerd worden zijn onder meer het op afstand beheren van verlichting, het meten van luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersdrukte. Daarnaast biedende slimme lichtmasten mogelijkheden voor het signaleren van vrije parkeerplaatsen. Door gebruik te maken van data en meer te meten in openbare ruimtes kan efficiënter worden omgegaan met tijd, geld, ruimte en energie.

Living Lab Scheveningen sluit aan op de smart city-ambities van de gemeente en het programma ‘De Kust Gezond’. Daarbij investeert de gemeente in het herinrichten van de buitenruimte met als doel Scheveningen groener en aantrekkelijk te maken voor bewoners, ondernemers en toeristen. Hierdoor wordt ook het economische klimaat van Scheveningen versterkt.

Gedurende de 8 jaar dat het Living Lab zal bestaan, worden niet alleen de technologische oplossingen getest, maar ook het businessmodel. Daardoor wordt duidelijk of de innovaties blijvend bruikbaar zijn. Het Living Lab Scheveningen wordt ondersteund door het eerste open 5G-netwerk in Nederland.


Bekijk onderstaande video over het project.